KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu

Aktualności  

Do CMIA POLPIG dołączają kolejni mediatorzy

Do CMIA POLPIG dołączają kolejni mediatorzy

KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJfacebooktwitteryoutube AKTUALNOŚCIZespół mediatorów Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Krajowym Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej POLPIG powiększył się o grono ekspertów: p. Marię Herwart, p....

Nowa strona internetowa CMiA

Nowa strona internetowa CMiA

KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJfacebooktwitteryoutube AKTUALNOŚCIStartuje nowa strona Centrum Mediacji i Arbitrażu POLPIG. Dzięki wdrożonym funkcjonalnościom w szybki sposób mogą Państwo zgłosić swoją sprawę do postępowania mediacyjnego oraz...

Mediacja i arbitraż z POLPIG  

Dobre rozwiązanie sporu

CMIA zajmuje się wszelkimi sporami o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące stanowić przedmiot mediacji bądź ugody sądowej. Powszechnie uznawanymi zaletami sądownictwa arbitrażowego są:

► szybkość postępowania (strony wspólnie ustalają terminy spotkań),
► dążenie do zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony,
► poufność postępowania (bez rozgłosu niekorzystnego dla firmy),
► odformalizowanie i elastyczność procedury,
► możliwość wyboru arbitrów przez strony (specjalistów znających problemy branży).

Opłaty  

Niższe koszty postępowania

Oszczędność czasu i pieniędzy – to powody z uwagi na, które warto zdecydować się na mediację gospodarczą bądź sąd arbitrażowy.

Odpowiedź na zapotrzebowanie branży

Mediacja w naszej branży to najkorzystniejszy sposób rozwiązywania sporów. Pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony i jednocześnie pozwala zachować dobre relacje w przyszłości. Mediatorzy działający przy CMIA POLPIG to osoby znające nie tylko postępowanie mediacyjne, ale również specyfikę produkcji trzody chlewnej.

Aleksander Dargiewicz

Prezes, KZP-PTCH POLPIG

Nowoczesny sposób rozwiązywania sporów  

Brałem udział w wielu procesach mediacyjnych, w których uczestniczyły, nierzadko poważnie zwaśnione strony, toczące spór o prawa majątkowe o znacznej wartości. Dzięki dobrze poprowadzonej mediacji takie sprawy udaje się bardzo często rozstrzygnąć wypracowując satysfakcjonujący kompromis.

Marek Turcza

Radca prawny, TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Centrum Mediacji i Arbitrażu  

Misja CMIA POLPIG

Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Krajowym Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG zostało utworzone w 2021 r. Jest nowoczesną instytucją wyspecjalizowaną w szybkim rozwiązywaniu sporów wśród producentów rolnych i innych dotyczących produkcji i przetwórstwa spożywczego. Zapewnia usługi arbitrażowe na najwyższym poziomie profesjonalnym i sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

w

Mediatorów wybierają obie strony

Strony sporu wspólnie wyznaczają mediatorów i godzą się na ich udział w mediacji. Każda ze stron na dowolnym etapie postępowania, może dobrowolnie zrezygnować z mediacji.
i

Klauzula arbitrażowa

Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy zwanej zapisem na sąd polubowny.

Przyjazne sądownictwo

Sądy arbitrażowe są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają przy tym równą moc prawną. Arbitraż odznacza się prostotą postępowania.

Członkowie wspierający POLPIG  

Jesteś stroną konfliktu bądź chcesz zasięgnąć informacji o mediacji lub arbitrażu?

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.