KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


Zgłoś sprawę do mediacji

Postępowanie mediacyjne  

Wniosek o wszczęcie
postępowania mediacyjnego

PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI, STATUTEM CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU PRZY POLPIG ORAZ REGULAMINEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO.


   

   
  Nie wskazanie przez Stronę osoby mediatora oznacza pozostawienie prawa wyznaczenia mediatora przez Pełnomocnika Centrum Mediacji i Arbitrażu przy POLPIG.
  Wyrażam zgodę na zwrócenie się przez Centrum Mediacji i Arbitrażu do drugiej strony o uzyskanie zgody na przeprowadzenie mediacji.
  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i wyrażam zgodę na prowadzenie mediacji zgodnie z Regulaminem Centrum Mediacji i Arbitrażu przy POLPIG.
  Oświadczam o zachowaniu w poufności przebiegu postępowania mediacyjnego.
  W załączeniu przedstawiam dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wstępnej w kwocie 00,00 zł plus VAT (00,00 zł brutto).
   


   

  Dane Polpig

  ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
  00-613 Warszawa

  NIP: 526-28-28-174
  REGON: 015899227
  KRS: 0000218837
  KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

  Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail:

  Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.