KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


OPŁATY

Oferta Centrum Mediacji i Arbitrażu  

Tabela opłat

 

Opłata administracyjna
500 zł netto
Opłata mediacyjna (naliczana od każdej ze stron)
500 zł netto
Opłata mediacyjna godzinowa
250 zł netto/godz.

Do opłat obliczonych dolicza się obowiązujący podatek VAT.

W przypadku potrzeby dojazdu mediatora na mediację doliczane są koszty dojazdu w wysokości 1,1 zł netto/km.
Szczegóły sposobu obliczania kosztów znajdziesz w regulaminie.

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.