KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


LISTA ARBITRÓW I MEDIATORÓW

dr Mirosław Dackiewicz

mediator

Maria Herwart

Mediator

dr Stanisław Niemyjski

Mediator

Zygmunt Jodko

Mediator

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski, mediator

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Marek Turcza

Radca prawny, mediator

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

JOANNA MARCINIAK

RADCA PRAWNY, Mediator

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

Jesteś stroną konfliktu bądź chcesz zasięgnąć informacji o mediacji lub arbitrażu?

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.