KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRZY I MEDIATORZY

Mediator

dr Mirosław Dackiewicz

BIOGRAFIA

Mirosław Dackiewicz, ur. 1950 w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni pracownik służby zagranicznej, ambasador w krajach południa Afryki.

Negocjator wielu umów i traktatów międzynarodowych.

Od 1997 roku związany z Animex SA gdzie zajmował się sprawami restrukturyzacji sektora rolno-hodowlanego, a także problemami podatkowymi, celnymi oraz ubezpieczeniami. Posiada z okresu pracy w Animex doświadczenie w wykonywaniu funkcji w dziedzinie nadzoru właścicielskiego, będąc członkiem kilku rad nadzorczych spółek zależnych Animex.

Od 2000 roku prezes Zarządu Animex Agri sp. z o.o. , Animex Wielkopolska SA ,Animex Agri Trading sp. z o.o., spółek sektora rolno-hodowlanego Grupy Animex.

Przez ostanie 21 lat na kierowniczych stanowiskach w połączonych w spółki rolno-hodowlane Grupy Animex oraz w  firmie AGRI PLUS sp. zoo z siedzibą w Poznaniu.

Odpowiedzialny za rozwój, komunikację zewnętrzną oraz współpracę z władzami i organizacjami branżowymi i społecznymi.

Od wiosny 2019 roku wiceprezes Zarządu POLPIG.

 

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.