KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRZY I MEDIATORZY

Mediator

Zygmunt Jodko

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

✪ Kierownik Rozrodu – Ferma Trzody Chlewnej PGR Bieganów (1973 – 1991)
✪ Dyrektor – Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej w Bieganowie (1991 – 1993)
✪ Prezes Zarządu – PEKPOL Central Soya Bieganów Sp. z o.o. (1993 – 2005)
✪ Dyrektor Regionu i Wytwórni Pasz – Provimi Rolimpex Sp. z o.o. w Bieganowie (2005 – 2008)
✪ Dyrektor Regionu i Wytwórni Pasz – Provimi Polska Spółka z o.o. Bieganów (2008 – 2010)
✪ Prezes Zarządu – Spółka Rolna Bieganów (2010 – 2015)
✪ Prezes Zarządu – Spółka Rolna AGRO Bieganów (2015 – 2021)
✪ Doradca – Gobarto S.A (Od 11.01.2021)

WYKSZTAŁCENIE

♣ Wyższe – absolwent  Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.