KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRZY I MEDIATORZY

mediator

Maria Herwart

BIOGRAFIA

Ekspert w zakresie genetyki trzody chlewnej, ekonomii rolnictwa oraz budowania zespołów i zarządzania ich pracą.

Od 2005 r. zajmuje się tworzeniem w Polsce nowoczesnego podejścia do genetyki trzody chlewnej wprowadzając kolejno na rynek marki Norsvin, Topigs, a po ich połączeniu zarządzając pracą polskiego oddziału Topigs Norsvin. Genetyka ta szybko zdobywa uznanie ze względu na innowacyjne i komplementarne podejście do rozwoju stada, a także ze względu na profesjonalne wsparcie i dobre relacje pomiędzy firmą a jej klientami.

Ekonomia i ekonomika rolnictwa to drugi obszar zainteresowania, powiązany z programami hodowlanymi i holistycznym podejściem do prowadzania gospodarstwa rolnego, ale obejmującym również takie kwestie jak kontrola kosztów, wdrażanie rozwiązań odpowiadających na oczekiwania rynku, optymalizacja produkcji i wszystkie aspekty z tym związane.

Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na rozwój prowadzonych przedsięwzięć, jest umiejętność tworzenia zespołów w oparciu o takie wartości jak współpraca, zaufanie, wspólne cele i wspólna odpowiedzialność. Takie podejście umożliwia nie tylko dynamiczny rozwój organizacji, ale także przenosi się na klientów, partnerów biznesowych, kooperantów tworząc sieć efektywnej i pozytywnej współpracy opartej na relacjach.

Wśród tematów leżących w kręgu zainteresowań jest również problematyka związana z etyką oraz dobrymi praktykami w rolnictwie – pojmowanymi szeroko, jak i indywidualnie. 

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.