KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRZY I MEDIATORZY

Radca prawny, mediator,
doradca restrukturyzacyjny

mec. Marek Turcza

SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

BIOGRAFIA

Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

✪ Transakcja zakupu sieci stacji paliw.
✪ Transakcja zakupu dwóch salonów samochodowych dealera Mercedes-Benz.
✪ Transakcja zbycia obiektu biurowego o powierzchni ponad 4.500 m2 PUU.
✪ Transakcja zakupu fermy trzody chlewnej wraz z biogazownią.
✪ Uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW.
✪ Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
✪ Projekt inwestycyjny parku handlowego o powierzchni ponad 3.000 m2 wraz z komercjalizacją i sprzedażą.
✪ Projekt inwestycyjny budowy salonu samochodowego (nabycie gruntu/obsługa prawna całej inwestycji).
✪ Transgraniczne nabycie spółki z o.o. o wartości kilkunastu milionów złotych.
✪ Proces inwestycji typu private equity w grupę spółek branży technologicznej.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Wydział Prawa i Administracji – absolwent kierunku Prawo
♣ The Catholic University of America Columbus School of Law/Uniwersytet Jagielloński – absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego
♣ Nottingham Trent University/Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Executive Master of Business Administration (MBA)
♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
♣ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu-Wydział Prawa i Administracji – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego
♣ Uniwersytet Jagielloński-Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową – absolwent Kursu Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych (sekcja języka angielskiego)
♣ Licencjonowany Syndyk
♣ Uczestnik szkolenia „Mediacje cywilne i gospodarcze” zorganizowanego przez Centrum Szkoleń Prawnych
♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (FCE, CAE)

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.