KRAJOWY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

centrum mediacji i arbitrażu


ARBITRZY I MEDIATORZY

Doktor nauk rolniczych, mediator

Dr Stanisław Niemyjski

BIOGRAFIA

Doktor nauk rolniczych. Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (Katedra Hodowli Trzody Chlewnej) oraz ICAN Institute Strategic Leadership Academy™. Uczestnik kursów z zakresu zarządzania, strategii i finansów, w tym „Finance Intelligence Master” oraz „Marketing Master”. Członek komisji rewizyjnej Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej. Od 1998 roku prezes zarządu międzynarodowych spółek z obszaru genetyki trzody chlewnej.

W 1995 roku wprowadził na rynek polski francuską genetykę PEN AR LAN, najbardziej zaawansowaną ówcześnie genetykę w Europie, będąc jednym z pierwszych popularyzatorów nowoczesnych metod produkcji trzody.

Propagator filozofii „Full Value Pigs”, kompleksowego podejścia do zarządzania hodowlą trzody. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach rolniczych. Praktyk prowadzący własną produkcję loszek i knurów hodowlanych.

Aktualnie prezes zarządu Choice Genetics Polska, producenta innowacyjnej genetyki trzody chlewnej, a także dostawcy kompleksowych rozwiązań produkcyjnych dla producentów trzody, w tym programów hodowlanych i doradztwa w zakresie optymalizacji wszystkich procesów na fermach hodowlanych.

Do jego zadań operacyjnych należy rozwój biznesu na terenie Ukrainy oraz Krajów Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), a także zarządzanie Centrum Genetycznym Choice, najnowocześniejszym centrum pozyskiwania nasienia w Polsce.

Członek globalnego zespołu ds. kierunków badań genetycznych w Choice Genetics, ponadto uczestnik programów naukowych i biznesowych prowadzonych w ramach GRUPY GRIMAUD, światowego lidera w genetyce wielu gatunków zwierząt, do której należy zarządzana spółka.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Doktor nauk rolniczych
♣ Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (Katedra Hodowli Trzody Chlewnej)
♣ ICAN Institute Strategic Leadership Academy™
♣ Uczestnik kursów z zakresu zarządzania, strategii i finansów, w tym „Finance Intelligence Master” oraz „Marketing Master”

Dane Polpig

ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
00-613 Warszawa

NIP: 526-28-28-174
REGON: 015899227
KRS: 0000218837
KONTO: 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975

Obsługę administracyjną i prawną zapewnia Kancelaria TURCZA

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail:

Copyright © 2021 Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG. All rights reserved.